HAKIKAT PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Penulis

  • Dhea Nur Halimah
  • Mukhlisin
  • Mohammad Thoriq Aqil Fauzi

Kata Kunci:

pendidik, pendidikan Islam

Abstrak

Pendidik merupakan seseorang yang mempunyai kewajiban atau
profesi untuk mengajar, mendidik, membimbing, memberikan
pengalaman kepada peserta didik dengan ilmunya yang bertujuan
untuk mendapati pendidikan yang baik dan benar. Selebihnya dalam
pendidikan islam pendidik mempunyai tanggung jawab untuk
mengarahkan peserta didiknya kepada tuntunan ajaran islam dan
menjadikannya sebagai makhluk yang bertaqwa. Pendidik juga
mempunyai tugas yang sangat besar di antaranya membentuk dan
membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi
agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia yang
diharapkan dapat membangun kepribadian anak didik menjadi sosok
yang baik dan bermanfaat dengan prosedur-prosedur yang telah
ditetapkan. Kriteria untuk menjadi pendidik yang profesional bisa
melalui beberapa tahap diantaranya memiliki bakat dan kemampuan
menjadi guru, meiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas,
memiliki kemampuan mengatur dan mengolah kelas dan juga pandai
bersosialisasi dan lain sebagainya.

Unduhan

Diterbitkan

14-12-2022